הנהלת החברה

סאקסטין לני – יו"ר הדירקטוריון

מתניה שוורץ – מנכ"ל

אלי עקביה  – סמנכ"ל כספים

שרון אלדר – סמנכ"לית תפעול

דניאל ברוזין – סמנכ"ל אגף תעשיה ומוסדי

שרון קונסטנטיני – מנהלת שיווק

אורן רודצקי  – סמנכ"ל מכירות ארצי