שווה כרמית או לא שווה כרמית?

זאת השאלה 🙂
חדש מכרמית! מיני כעכים איטלקיים אפויים.
ככה שמהיום תצטרכו לחשוב טוב טוב, מי שווה כרמית ומי לא שווה כרמית!